Japan Creator Bank

Creator

Atsushi Abe

Atsushi Abe

Voice actor
Date of Birth
March 25
Hometown
Tochigi
Specialties
Piano playing
Hobbies
Piano playing

Outstanding works

Category Title Role Name
- A Certain Magical Index Toma Kamijo
- Bakuman Moritaka Mashiro
- Hinomaru Sumo Hinomaru Ushio
- Idolish7 Sogo Osaka
- Dagashi Kashi Kokonotsu Shikada