Japan Creator Bank

toggle navigation

Creator

Ryotaro Okiayu

Ryotaro Okiayu

Voice actor
Date of Birth
November 17
Hometown
Fukuoka

Outstanding works

Category Title Role Name
- Slam Dunk Hisashi Mitsui
- The Prince of Tennis Kunimitsu Tezuka
- Toriko Toriko
- Hell Teacher Nube Meisuke Nueno: Nube
- Marmalade Boy Yu Matsuura