Japan Creator Bank

toggle navigation

Creator

Wataru Hatano

Wataru Hatano

Voice actor

Outstanding works

Category Title Role Name
- Jujutsu Kaisen Haruta Shigemo
- The Demon Prince of Momochi House Nachi Takamura
- Nobunaga no Shinobi Nobunaga Oda
- Idolish7 Gaku Yaotome
- A3! Chikage Utsuki