Japan Creator Bank

toggle navigation

Creator

Mitsuki Saiga

Mitsuki Saiga

Voice actor
Date of Birth
June 12
Hometown
Saitama

Outstanding works

Category Title Role Name
- Princess Jellyfish Kuranosuke Koibuchi
- Bakutsuri Bar Hunter Kiba Samejima
- Butlers: Chitose Momotose Monogatari Ren Shiratori
- Pri Para Hibiki Shikyoin
- Norn9: Norun+Nonetto Sakuya Nijō